Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Моніторинг прикордонних водних об’єктів

У рамках моніторингу масивів поверхневих вод ВП “Причорноморський ЦВРГ” проводить моніторинг прикордонних водних об’єктів. Головною метою проведення моніторингу є визначення рівня забруднення поверхневих прикордонних вод, випадків екстремального високого забруднення, а також своєчасне надання інформації про зміну якості транскордонних вод Уповноваженим Урядів України та Урядам Республіки Молдови і Румунії для розробки заходів з припинення забруднення та ліквідації його наслідків.

Співробітництво з Республікою Молдова

У 1994 році було підписано «Угоду між урядом Республіки Молдова та урядом України про спільне використання та охорону прикордонних вод». Стаття 6 Угоди безпосередньо зобов’язує Договірні Сторони вести регулярні спостереження, в тому числі і за характером забруднення вод, а також систематично обмінюватися відповідною інформацією.

Для проведення моніторингу прикордонних вод в кожній державі сформовані робочі групи, а також розроблений Регламент, який сформував правову та методологічну основу спільної діяльності. Регламент визначає місця і терміни спостережень, порядок і методи відбору проб води, перелік і кількість аналізів і методики визначення хімічного складу вод.

Згідно з Регламентом моніторинг здійснюється на 13 водних об’єктах, у 15 пунктах спостереження. В тому числі у районі басейну р. Дністер – 8 пунктів (р. Дністер (2 пункти), р. Білоч, р. Молокиш (Окни), р. Ягорлик, р. Турунчук, Кучурганське водосховище (2 пункти)); у районі басейну річок Причорномор’я – 5 пунктів (р. Когильник, р. Чага, р. Сарата, р. Хаджидер, р. Каплань); в районі басейну р. Дунай – 2 пункти (р. В. Ялпуг та р. Киргиж-Китай). Також Регламент передбачає проведення щоквартальних спільних з Молдавською Стороною відборів проб води з річки Дністер в нейтральній зоні.

Співробітництво з Румунією

Моніторинг на річці Дунай проводиться відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, яка підписана 30 вересня 1997 році у м. Галац, та згідно з “Регламентом українсько-румунського співробітництва з оцінки якості прикордонних вод та заходів, що вживаються при надзвичайних забрудненнях, яких не можливо уникнути на прикордонних водотоках”.

Регламентом передбачається:

  • щомісячні відбори проб води для оцінки якості прикордонних вод річки Дунай у створах м. Рені та м. Вилкове;
  • спільний відбір проб води річки Дунай для співставлення результатів аналізів лабораторій Сторін.