Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Моніторинг прикордонних водних об’єктів

У рамках моніторингу масивів поверхневих вод ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ” проводить моніторинг прикордонних водних об’єктів. Головною метою проведення моніторингу є визначення рівня забруднення поверхневих прикордонних вод, випадків екстремального високого забруднення, а також своєчасне надання інформації про зміну якості транскордонних вод Уповноваженим Урядів України та Урядам Республіки Молдови і Румунії для розробки заходів з припинення забруднення та ліквідації його наслідків.

Співробітництво з Республікою Молдова

На кордоні України та Республіки Молдова моніторинг здійснюється відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод, яка була підписана 23 листопада 1994 року у м. Кишинів та Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, ратифікованим Законом України від 07.06.2017 № 2086-VIII.

Для проведення моніторингу прикордонних вод в кожній державі сформовані робочі групи, а також розроблений “Регламент українсько-молдавського співробітництва з моніторингу прикордонних вод”, який сформував правову та методологічну основу спільної діяльності. Регламент визначає місця і терміни спостережень, порядок і методи відбору проб води, перелік і кількість аналізів і методики визначення хімічного складу вод.

Згідно з Регламентом моніторинг здійснюється на 13 водних об’єктах, у 15 пунктах спостереження. В тому числі у районі басейну р. Дністер – 8 пунктів (р. Дністер (2 пункти), р. Білоч, р. Молокиш (Окни), р. Ягорлик, р. Турунчук, Кучурганське водосховище (2 пункти)); у районі басейну річок Причорномор’я – 5 пунктів (р. Когильник, р. Чага, р. Сарата, р. Хаджидер, р. Каплань); в районі басейну р. Дунай – 2 пункти (р. В. Ялпуг та р. Киргиж-Китай). Також Регламент передбачає проведення щоквартальних спільних з Молдавською Стороною відборів проб води з річки Дністер в нейтральній зоні.

Співробітництво з Румунією

Моніторинг на річці Дунай проводиться відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, яка підписана 30 вересня 1997 році у м. Галац, та згідно з “Регламентом українсько-румунського співробітництва з оцінки якості прикордонних вод та заходів, що вживаються при надзвичайних забрудненнях, яких не можливо уникнути на прикордонних водотоках”.

Регламентом передбачається:

  • щомісячні відбори проб води для оцінки якості прикордонних вод річки Дунай у створах м. Рені та м. Вилкове;
  • спільний відбір проб води річки Дунай для співставлення результатів аналізів лабораторій Сторін.