Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Моніторинг зрошуваних земель

Моніторинг зрошуваних  та прилеглих земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється з метою забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану, якості та забрудненості, своєчасного виконання меліоративних заходів із запобігання деградації ґрунтів та шкідливої дії вод (в тому числі підтоплення), відтворення родючості ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення, своєчасного виконання ремонту (реконструкції) меліоративних систем.

Контроль за гідрогеолого-меліоративним станом земель здійснюється на всій площі зрошення Одеської області.

В Одеській області налічується меліорованих земель загальною площею 231,25 тис. га. В тому числі 53 зрошувальні системи площею 226,86 тис. га. З них 5 рисових систем, площею 13,68 тис. га. Осушені землі займають площу 4,39 тис. га. Крім того, під контролем знаходиться 15,39 тис. га прилеглих земель. Площа земель забезпечених дренажем в області складає 41,99 тис. га, в тому числі на зрошенні – 40,20 тис. га.

Особлива увага приділяється ділянкам, де безпосередньо проводяться поливи. Протягом поливного періоду водокористувачам, які уклали договори на подачу води для поливу, надається оперативна інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів.

Також під контролем знаходяться практично всі сільські населені пункти Одеської області , що розташовані в зоні зрошення.