Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Моніторинг зрошуваних земель

Моніторинг зрошуваних  та прилеглих земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється з метою забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану, якості та забрудненості, своєчасного виконання меліоративних заходів із запобігання деградації ґрунтів та шкідливої дії вод (в тому числі підтоплення), відтворення родючості ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення, своєчасного виконання ремонту (реконструкції) меліоративних систем.

В Одеській області моніторинг зрошуваних земель здійснюється згідно із вимогами “Порядку організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель”, який був затверджений Міністерством довкілля та природних ресурсів України 16 квітня 2021 року.

В Одеській області налічується 231,25 тис. га меліорованих земель. В тому числі 53 зрошувальні системи площею 226,86 тис. га. З них 5 рисових систем, площею 13,68 тис. га. Осушені землі займають площу 4,39 тис. га. Крім того, під контролем знаходиться 15,39 тис. га прилеглих земель. Площа земель забезпечених дренажем в області складає 41,99 тис. га, в тому числі на зрошенні – 40,20 тис. га. Таким чином площа всіх земель, які знаходяться під контролем, складає 246,64 тис. га. Зрошувані землі області розташовані у межах трьох районів басейнів річок – у районі басейну річки Дунай (суббасейн Нижнього Дунаю), у районі басейну річки Дністер та у районі басейну річок Причорномор’я.

Основними завданнями моніторингу зрошуваних земель Одеської області є:

  • оцінка меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель і виявлення причин та тенденцій його змін;
  • оцінка якості поливних, ґрунтових, дренажних та скидних вод;
  • оцінка впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;
  • визначення впливу меліорації на підтоплення прилеглих земель і територій сільських населених пунктів;
  • розробка пропозицій з покращення меліоративного стану і ліквідації підтоплення.

Для вирішення вказаних завдань у відповідності з нормативними і методичними документами, діючими в системі Держводагентства України, виконанується комплекс польових, лабораторних та камеральних робіт.

За підсумками проведеного моніторингу щорічно складається річний звіт у відповідності з додатками 1-3 “Порядку організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель”.

При здійсненні моніторингу особлива увага приділяється ділянкам, де безпосередньо проводяться поливи. Протягом поливного періоду водокористувачам, які уклали договори на подачу води для поливу, надається оперативна інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів.