Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Моніторинг масивів поверхневих вод

Моніторинг масивів поверхневих вод є складовою частиною державного моніторингу вод, який здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 затверджено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод

Суб’єктами (виконавцями) моніторингу є 5 відомств, в тому числі Державне агентство водних ресурсів. Об’єктами моніторингу є поверхневі води суші, підземні води і морські води.

Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.

Залежно від цілей та завдань державного моніторингу вод встановлюються наступні процедури:

  • процедура діагностичного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
  • процедура операційного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
  • процедура дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод;
  • процедура моніторингу морських вод.

Діагностичний, операційний та дослідницький моніторинг здійснюється за басейновим принципом.

Нова система моніторингу вод передбачає шестирічний цикл моніторингу та класифікацію стану вод за 5 класами екологічного стану і 2 класами хімічного стан.

Для здійснення державного моніторингу вод готуються відповідні програми державного моніторингу вод.

Згідно з Порядком Держводагентство відповідає за проведення моніторингу поверхневих вод (крім прибережних) за показниками вмісту хімічних забруднюючих (специфічних і пріоритетних) речовин та фізико-хімічними показниками на питних водозаборах, а також на прикордонних водних об’єктах.

На території Одеської області згідно з ПРОГРАМОЮ державного моніторингу вод (в частині діагностичного та операційного моніторингу масивів поверхневих вод) у 2022 році планується здійснювати діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод у районах басейнів річок Дунаю, Південного Бугу і Причорномор’я та операційний моніторинг у районах басейнів річок Дунаю і Дністра.

Територіальні органи Державної служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) будуть проводити моніторинг за біологічними і гідроморфологічними показниками, а також за фізико-хімічними показниками на всіх пунктах, крім масивів поверхневих вод (МПВ), які є питними водозаборами або є прикордонними водними об’єктами.

Басейнове управління водних ресурсів, а саме ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ буде проводити операційний моніторинг за показниками вмісту забруднюючих (специфічних і пріоритетних) речовин і фізико-хімічними показниками на питних водозаборах і прикордонних водних об’єктах (на кордоні України з Республікою Молдова і Румунією).

При виконанні операційного моніторингу у районах басейнів річок Дунаю і Дністра у ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ” (лабораторія моніторингу вод Південного регіону) буде проводитися екстрагування проб. Після чого зразки будуть направлятися у лабораторію моніторингу вод Західного регіону (Дністровське БУВР, м. Івано-Франківськ) для визначення пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин.

Діагностичний моніторинг за показниками вмісту забруднюючих (специфічних і пріоритетних) речовин у районах басейну річок Дунаю, Південного Бугу і Причорномор’я розпочнеться після запуску нового відділення лабораторії моніторингу вод Південного регіону.

На кордоні України та Республіки Молдова моніторинг буде здійснюватися відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод, яка була підписана 23 листопада 1994 року у м. Кишинів, Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, ратифікованим Законом України від 07.06.2017 № 2086-VIII та згідно з “Регламентом українсько-молдавського співробітництва з моніторингу прикордонних вод”.

На кордоні України і Румунії – відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, яка підписана 30 вересня 1997 році у м. Галац, та згідно з “Регламентом українсько-румунського співробітництва з оцінки якості прикордонних вод та заходів, що вживаються при надзвичайних забрудненнях, яких не можливо уникнути на прикордонних водотоках”.

Результати моніторингу масивів поверхневих вод