Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Моніторинг масивів поверхневих вод

Моніторинг масивів поверхневих вод у 2020 році здійснюється відповідно до:

  •  “ПОЛОЖЕННЯ про державну систему моніторингу довкілля”, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 391 від 30 березня 1998 року;
  • “ПОРЯДКУ здійснення державного моніторингу вод”, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 758 від 19 вересня 2018 року;
  •  НАКАЗУ  Державного агентства водних ресурсів  “Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод”, № 21 від 10 січня 2020 року. Цим наказом був затверджений перелік масивів поверхневих вод у частині проведення Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод.

Згідно з Переліком у 2020 році спостереження проводяться на 24 масивах поверхневих вод, у 29 пунктах. В тому числі, у 24 пунктах для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод. Варто зазначити, що пункти моніторингу сформовано з урахування антропогенних навантажень на якісний та кількісний стан вод та територій, що підлягають охороні.

Паралельно моніторинг проводиться і на масивах поверхневих вод, де здійснюється забір води для питних потреб (4 пункти) та на транскордонних ділянках, визначених відповідно до міжурядових угод з Румунією (2 пункти) і Республікою Молдова (11 пунктів).

Відбір проб – щомісячно. У 8 пунктах відбір проб буде здійснювати Ізмаїльське УВГ, ще у 21 – ВП “Причорноморський ЦВРГ”. Вимірювання хімічних та фізико-хімічних показників та екстрагування проб буде проводити лабораторія моніторингу вод та ґрунтів ВП “Причорноморський ЦВРГ”, визначення пріоритетних забруднюючих речовин – лабораторія Дністровського БУВР (м. Івано-Франківськ).

Перелік пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині проведення Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод (Одеська область)

*Масиви поверхневих вод на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах (всього 13)

** Масиви поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення (всього 4)