Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Моніторинг масивів поверхневих вод

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 затверджено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод

Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.

Залежно від цілей та завдань державного моніторингу вод встановлюються такі процедури:

  • процедура діагностичного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
  • процедура операційного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
  • процедура дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод;
  • процедура моніторингу морських вод.

Діагностичний, операційний та дослідницький моніторинг здійснюється за басейновим принципом.

Нова система моніторингу вод передбачає шестирічний цикл моніторингу та класифікацію стану вод за 5 класами екологічного стану і 2 класами хімічного стан.

Для здійснення державного моніторингу вод готуються відповідні програми державного моніторингу вод.

ВП “Причорноморський ЦВРГ” проводить діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод на території Одеської області. Моніторинг здійснюється щомісячно на 31 водному об’єкті (37 масивів поверхневих вод (МПВ)), у 42 пунктах спостереження. Зокрема, 19 пунктів у районі басейну річки Дунай, 10 пунктів у районі басейну річки Дністер, 12 пунктів у районі басейну річок Причорномор’я і 1 пункт у районі басейну річки Південний Буг. У лабораторії моніторингу вод та ґрунтів ВП “Причорноморський ЦВРГ” буде проводитися екстрагування проб . Після чого зразки будуть направлятися у лабораторію Дністровського БУВР (м. Івано-Франківськ) для визначення пріоритетних забруднюючих речовин.

Паралельно проводиться моніторинг на масивах поверхневих вод, де здійснюється забір води для питних потреб та на транскордонних ділянках, визначених відповідно до міжурядових угод з Республікою Молдова та Румунією. Вимірювання фізико-хімічних показників проводить лабораторія моніторингу вод та ґрунтів ВП “Причорноморський ЦВРГ”.

Результати моніторингу масивів поверхневих вод