Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Управління водними ресурсами

Здійснення державного управління з питань використання водних ресурсів і водних об’єктів на регіональному рівні (у зоні діяльності) включає:

– контроль за дотриманням вимог чинного водоохоронного законодавства;

– збір та аналіз інформації про водогосподарську обстановку на водних об’єктах у межах повноважень;

– здійснення контролю за техногенно-екологічною безпекою на водних об’єктах;

– здійснення контролю за достовірністю звітності за формою № 2ТП -водгосп (річна), яку надають водокористувачі;

– участь в проведенні обстеження водних об’єктів і ГТС на підконтрольній території з метою виявлення їх технічного стану;

– аналіз інформації про використання водних ресурсів;

– контроль за надходженням до місцевих бюджетів плати за наданні в оренду водні об’єкти;

– участь у комплексних перевірках водогосподарської діяльності водокористувачів з питань дотримання вимог водоохоронного законодавства;

– надання консультацій та рекомендацій водокористувачам щодо підготовки матеріалів для отримання дозволу на спеціальне водокористування, оренди водних об’єктів та з інших питань управління водних ресурсів;

– контроль за використанням водойм на умовах оренди, земель водного фонду, прибережних захисних смуг;

– контроль за проведенням паспортизації водних об’єктів (малих річок, ставків, джерел, водосховищ);

– забезпечення впровадження геоінформаційних технологій у систему управління водними ресурсами;

– створення лінійних схем річок;

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, водо- та землекористувачів щодо дотримання вимог водоохоронного законодавства;

– здійснення природоохоронних заходів, в тому числі відновлення джерел, розчистка витоків рік.

Виходячи із завдань, які передбачені при проведенні управління водними ресурсами на підконтрольній території, виконується комплекс робіт, метою якого є контроль за дотриманням чинного водоохоронного законодавства та аналізу стану водних ресурсів і водогосподарської ситуації. Комплекс робіт складається із здійснення контрольних функцій (зокрема участі у комісіях), збору та аналізу різної інформації (підготовка довідок і звітів), обстежень, надання консультацій і рекомендацій, впровадження геоінформаційних технологій, проведення інформаційно-роз’яснювальних і природоохоронних заходів тощо.

Зона діяльності ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ” займає площу 17,65 тис. кв. км або 53 % площі Одеської області, знаходиться за межами зони зрошення і відповідно за межами зон діяльності районних і міжрайонних управлінь водного господарства (УВГ і МУВГ).

Згідно з адміністративним поділом державне управління з питань використання водних ресурсів і водних об’єктів буде здійснюватися на території 4 адміністративних районів Одеської області, в межах 43 територіальних громад:

  • Подільський район, 12 територіальних громад;
  • Березівський район, 16 територіальних громад;
  • Роздільнянський район, 9 територіальних громад;
  • Одеський район (частково), 6 територіальних громад.

На підконтрольній території знаходиться 875 водних об’єктів, на яких побудовано 1684 гідротехнічних споруд. На обліку знаходиться 605 водокористувачів, 194 водойм надані в оренду.

На території РБ річок Причорномор’я – 422 водних об’єктів, на яких побудовано 783 гідротехнічних споруд. Тут протікає 41 річка довжиною більше 10 км та велика кількість струмків. Найбільші річки – Тилігул, Великий Куяльник, Малий Куяльник. Природні озера на території представлені лиманами, які займають затоплені пониззя річкових долин. Всього лиманів на території РБ Причорномор’я – 4. Крім того, споруджено багато штучних водойм – водосховищ (6 шт.) та ставків (371 шт.).

На території РБ річки Південний Буг – 239 водних об’єктів, на яких побудовано 482 гідротехнічних споруд. Тут протікає 12 річок довжиною більше 10 км та велика кількість струмків. Найбільші річки – Південний Буг, Кодима, Чичиклія, Савранка. Крім того, споруджено багато штучних водойм – водосховищ (4 шт.) та ставків (223 шт.).

На території РБ річки Дністер – 214 водних об’єктів, на яких побудовано 419 гідротехнічних споруд. Тут протікає 17 річок довжиною більше 10 км та велика кількість струмків. Найбільші річки – Кучурган, Ягорлик, Тростянець . Крім того, споруджено багато штучних водойм – водосховищ (5 шт.) та ставків (192 шт.).