Тел: (048)707-02-50 | Email: vp-buvr@ukr.net

ВП "Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів"
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Державне агентство водних ресурсів України

Історична довідка

Історія створення ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ”

Інтенсивний розвиток зрошення на півдні та південному заході України в 60-х роках минулого століття, вимагав регулярного контролю за гідрогеолого-меліоративним станом та природоохоронними заходами на зрошуваних землях. В зв’язку з цим за наказом Міністерства меліорації і водного господарства УРСР в 1967 році була організована Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція.

В 70-х та 80-х роках минулого століття в діяльності експедиції був період накопичення матеріалів та даних щодо гідрогеологічних та ґрунтових умов на зрошуваних землях в Одеській і Миколаївській областях. Розбудовувалася мережа пунктів спостережень (в першу чергу мережа спостережних свердловин), проводилися масштабні дослідження особливостей гідрохімічних і гідрогеологічних режимів ґрунтових вод, процесів засолення та солонцюватості ґрунтів, якості поливних вод тощо. Крім того, були побудовані (практично своїми силами) камеральний та лабораторний корпуси, бокси, ремонтна та столярна майстерні.

До 1998 року Одеська ГГМЕ проводила спостереження не тільки в Одеській, а й у Миколаївській областях. У зв’язку з економічною доцільністю в 1998 році в Миколаївській області була створена самостійна партія. 

Також, за дорученням Держводагентства та Одеського облводресурсів, виконувала дослідження з моніторингу поверхневих вод, в тому числі прикордонних, згідно Програми державного моніторингу довкілля на водних об’єктах Одеської області.

А з 2012 року здійснювала управління водними ресурсами в 15 північних та центральних районах Одеської області.

Начальниками експедиції в різні періоди її діяльності були Баєр Роберт Олександрович (1966-1994р.) і Кожушко Анатолій Іванович (з 1994 по 2017 рік).

Згідно з наказом Державного агентства водних ресурсів України від 20 листопада 2017 року № 150 “Про реорганізацію Одеської гідрогеолого-меліоративної експедиції” Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція з 25 січня 2018 року припинила свою діяльність шляхом приєднання до Одеського обласного управління водних ресурсів.

Одеське обласне управління водних ресурсів стало правонаступником Одеської ГГМЕ, до якого з моменту припинення діяльності перейшли всі майнові права та обов’язки Одеської ГГМЕ.

26 березня 2018 року Одеське обласне управління водних ресурсів утворило відокремлений підрозділ “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ҐРУНТІВ”.

21 травня 2018 року Одеське обласне управління водних ресурсів було перейменовано у Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю (БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю). Відповідно відокремлений підрозділ Одеського обласного управління водних ресурсів “Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів” був перейменований у відокремлений підрозділ Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ҐРУНТІВ” (ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ”).

ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ” не має статусу юридичної особи. Але має самостійний баланс, поточні, реєстраційні рахунки в ДКСУ з правом проведення розрахунків з контрагентами. Має круглу печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою, штампи, печатки для податкових накладних та фірмовий бланк. Відокремлений підрозділ має власний статистичний код за погодженням з БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю та самостійно здійснює розрахунки з бюджетом та сплачує податки за результатами госпрозрахункової діяльності.

БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю передав у користування ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ” майно, яке до 2018 року було у користуванні Одеської ГГМЕ.

Таким чином, ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРГ” створений на базі Одеської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Але його функції та зона діяльності стали дещо ширшими у порівнянні із завданнями, які були покладені на Одеську ГГМЕ.

Начальник ВП “ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦВРҐ”- Кугут Антоніна Андріївна.